KonAHED | Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği
Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu - Baskı Önizleme

+- KonAHED | Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (http://forum.konahed.org)
+-- Forum: Mevzuat İle İlgili Konular (http://forum.konahed.org/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Aile Hekimliği Dışı Mevzuatlar (http://forum.konahed.org/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Forum: Diğer Mevzuatlar (http://forum.konahed.org/forumdisplay.php?fid=62)
+---- Konu Başlığı: Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (/showthread.php?tid=51)



Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu - Dr.Onur UYSAL - 02-05-2018

Kontrol edilecek Hasta Listelerine 

KDS

yukarıdaki performans linkininden 300 günü aşan gebelik kısmının sağındaki yerden ulaşılabilir

Listeye bakacağız. Yatalak olmayanları ayıklayıp, sadece yatalak olduğunu tespit ettiklerimize talep olmadan biz ulaşıp rapor vereceğiz. 

Daha Sonra Aşağıdaki

"YATAĞA BAĞIMLI KİŞİLER İÇİN DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM RAPORU BİLEŞENİ KULLANIMI"

Klavuzuna göre 

https://erapor.saglik.gov.tr/

adresinden tanımlama yapılacaktır